Eesti English


 

 

Uudised

11/11/2011 18:00  Kehtestati Esima sadama detailplaneering
OÜ Head koostas 2 aastat koostöös Vihula Vallavalitsusega Eisma sadama ja osaliselt Uuskõrtsi maaüksuste detailplaneeringut. Detailplaneering kehtestati Vihula Vallavolikogu poolt 03.11.2011.

Detailplaneering koostati eesmärgiga võimaldada Eisma sadama maa­üksusel välja arendada multifunktsionaalne väikesadam ning muuta maaüksuste piire läbi Uuskõrtsi maa­üksuse ja Eisma sadama maaüksuse vahelise piiri muutmise. Detailplaneering viidi läbi vastavuses Vihula valla üldplaneeringuga (valminud AS Entec ja Vihula Vallavalitsuse koostöös, ka selle planeeringu projektijuhiks oli Kaur Lass). Meil oli ülimalt hea meel näha, et üle kümne aasta tagasi küla koosolekul välja käidud idee - korrastada vana sadam - on seeläbi saanud teoks.

Sadama rajatised hakkavad võimaldama tulevikus ca 50 aluse (jahi, kaatri, kalapaadi jms) vastuvõtmist. Lisaks sadama muulidele ja kaidele on planeeritaval krundil kavas rajada või seal rekonstrueerida sadama peahoone, kus hakkavad asuma sadamateenuste osutamiseks vajalikud ruumid. Sadamasse on võimalik lisaks rajada paadikuurid ja muud abihooned. Planeeringuga on määratud ka sadama rajamisel kohustuslikud keskkonnatingimused, mis välistavad olulise keskkonnamõju tekke ja planeering ei näe ette selliseid tegevusi, mille puhul on vaja läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Sadama kaide ehitustegevust on juba alustatud. Seega lähiaastatel on Eesti juurde saamas ühe korrastatud väikesadama.

Ettekujutluse sadamast saab valla kodulehel olevalt illustratsioonilt.

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar