Eesti English


 

 

Uudised

25/02/2014 09:45  Meie osalusel koostatud ekspertarvamus majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute koostamisel on leitav Siseministeeriumi kodulehel
OÜ Head koostöös OÜ-ga Geomedia koostas Siseministeeriumi tellimusel ekspertarvamuse majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute ja nende keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannete koostamisel. 

Ekspertarvamuse koostamise lähtekohaks valiti ettevõtja ja praktiku vaatenurk. Eestis on vähe märgatud ettevõtluse ja majanduse seoseid. Kaur Lass ja Rivo Noorkõiv toovad välja, et "Kahtlemata on otsustustes keskkonnakaalutlused väga olulised, kuid nendega koos on tähtis mõista ka ettevõtluse aluspõhimõtteid. Otstarbekas on soosida ettevõtlust, mis on jätkusuutlik, tööd pakkuv ja keskkonnaprobleemidele lahendusi otsiv." Ekspertarvamuses on ka toodud, et "Majanduse jätkusuutlikkus ja ettevõtluse olemasolu ning edukas toimimine on riigi eksisteerimiseks ääretult vajalikud. Ettevõtlusest tulenevad maksud on riigi ülalpidamise kulude katmise peamiseks allikaks. Seega ettevõtluse positiivne mõju riigile avaldub läbi maksutulu laekumise ja seda nii otsestest ettevõtlusmaksudest kui ka tööjõumaksudest." 

Ruumi kasutuse planeerimise ja majanduse vahel on olemas otsesed seosed. "Maakonnaplaneeringute abil saab riik tagada keskpika, ca 10-15 aastase, perioodi jooksul riigi huvide tasakaalustamise ruumis nii, et ettevõtlusvõimalused oleksid parimal viisil suunatud. Ei tohi unustada, et Eesti ruumilise planeerimise korralduses on maakonnaplaneeringud peamiseks tasandiks, mille kaudu saavutatakse keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine. Selleks on kindlasti vaja töötada läbi riiklikud ja kohalike omavalitsuste arengulised dokumendid ja asjakohased planeeringud." Loodetavasti saavad uued, hetkel koostamisel olevad, maakonnaplaneeringud sisukamad ja strateegilisemad ning enam ettevõtlusele rõhku panevad kui varasemad. Seda, sest mida vähem on Eestis inimesi, seda olulisem on tagada igaühe panuse andmine ühiskonna arengusse. Ekspertarvamuses on toodud, et 
"Maakonnaplaneeringu koostamisel peaksid kindlasti kogu planeerimisperioodil olema aktuaalsena küsimused: kuidas tagada piisavalt töökohti, kuidas aidata kaasa ettevõtete loomisele, konkurentsivõimele ja nutikale klasterdumisele, kuhu luua ettevõtlusalasid ja kuidas sidustada need hästi toimivalt teiste maakasutuse funktsioonidega? Seda ennekõike just selleks, et tagada teadlikult inimestele maapiirkondades ja väikelinnades elamise võimalused."

Ekspertarvamuse täisversioon on leitaval tasuta lugemiseks Siseministeeriumi kodulehel. Oleme tänulikud selle levitamise eest.

Sellel neljapäeval tutvustavad Kaur Lass (OÜ Head) ja Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia) ekspertarvamust maavalitsuste planeeringuspetsialistidele Harju Maavalitsuse saalis.Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar